Kleinschalig zorgcomplex Montfort

Kleinschalig zorgcomplex Montfort

Kleinschalig zorgcomplex Montfort (Limburg)  10% rente Looptijd12maanden Financiering gezocht: kleinschalig zorgcentrum Gekocht wordt begin maart 2021 een perceel met opstallen in Montfort (L). Het omvat ca. 1500 m2 grond met opstellen. Na sloop wordt een...
Masterfranchise zorgconcept

Masterfranchise zorgconcept

Masterfranchise Zorgconcept Fidesta Zorg Zuid  9% rente Bewezenfranchiseformule Pandrechtop aandelen Financiering gezocht: masterfranchise zorgcomplexen Gekocht wordt het masterfranchise concept tot het ontwikkelen van zorghuizen en begeleiden van...
Project Heuvelland

Project Heuvelland

 Financiering gezocht: Nieuwbouwontwikkeling gezondheidscentrum Heuvelland   7 à 8% roi (jaarbasis) vastgoed gezondheidscentrum. Met huurintentieverklaringen. PROJECT ESSENTIES WERELDWIJDE FRANCHISEFORMULE Uitgebreid businessplan beschikbaar. SNEL GROEIENDE...
Herontwikkeling Maasview

Herontwikkeling Maasview

 Financiering gezocht: Herontwikkeling Maasview   Tot 15% rendement op vastgoed herontwikkel project met 100% zekerheid. PROJECT ESSENTIES FASE 1 FINANCIERING Fase 1 financiering van € 315.000. KORTE LOOPTIJD Exit in maximaal 18 maanden. HOOG RENDEMENT Fase 1...
Herontwikkeling voormalig gemeentehuis

Herontwikkeling voormalig gemeentehuis

 Financiering gezocht: Herontwikkeling voormalig gemeentehuis 10% rendement (jaarbasis) + 15% winstdelingsbonus met exit in 9 tot 12 maanden PROJECT ESSENTIES GEMEENTELIJKE STEUN Herbestemming tot wonen gesteund door gemeente. KOOP AFGEROND Obligatoire koop...