De lezer van mijn blogs is bekend dat ik een fervent voorstander ben van waardecreatie, en wel om de eenvoudige reden dat je maar één vruchtbaar leven hebt in je bestaan dat je m.i. het beste kunt doorstaan met een ruimhartig gevulde kas. Tenslotte is het zowel als privé persoon als bedrijfseigenaar zeer moeizaam leven wanneer de bodem van de kas zichtbaar is. Reserves voor tegenslagen moeten er zijn om met een gerust gemoed te leven, slapen en te ondernemen. Overschotten maken zorgeloos. Tegenslagen staan voortdurend om de hoek te wachten om toe te slaan. Covid-19 is een kenmerkend voorbeeld.   

 

Het creëren van een kasoverschot ontstaat door te ondernemen met cashflow op het netvlies. En dan graag de ‘vrije’ versie ervan, datgene wat je niet nodig hebt voor onderhoud van bestaande toko. ‘Free cashflow is king’. Zorg voor kasoverschot. Tools genoeg om het te bereiken. De één zoekt het in kostenbesparing, de ander in marketing om zijn omzet te vergroten. Beide valide. Echter zelf ben ik mijn hele leven een ketenbouwer geweest. Noem het maar een ‘Kopie Killer’. Kopieer wat goed is op een andere plek. Eén keer heb ik 45 winkels bijgevoegd aan een bestaande groep van winkels, en één keer vanuit ‘greenfield’ 20 gerealiseerd. Ze bestaan overigens beiden niet meer. ‘Kopie Killer’ werkt uitstekend maar je hebt de juiste man ‘in charge’ nodig voor behoud van het geheel. Zelfs de Blokkers hebben niet het eeuwige leven gehad.

 

Daarnaast ben ik een aperte voorstander om te ‘Groeien door Overname’ van andere ondernemingen. In een eerdere blog gaf ik een 10-tal eenvoudige argumenten hiervoor. De belangrijkste is je verdubbeld in ‘no time’ je cashflow en na 5 jaar heb je de Gouden Graal van de Free Cashflow. De truc zit in een lage terugverdientijd en lage onderhoudskosten om een onderneming levensbestendig te houden. Neem als voorbeeld het vastgoed. Gemiddeld koopt men tegen een NAR 6% ofwel een terugverdientijd van iets meer dan 16 jaar. Hier staat dus dat 16 jaar nodig zijn om de investering terug te verdienen. Waar hebben we dan in het 17e jaar mee te maken? Een huurstroom die niet meer gebruikt hoeft te worden voor aflossing van de hypotheek. Waarvoor dan wel? Juust, om kasoverschot te creëren uit de jaarlijkse huurstroom. Jaar in, jaar uit. Maar het werkt nog veel beter. Je hebt een schuldloos bezit dat je opnieuw kunt belenen voor aankoop van een nieuw vastgoed. Bij een bedrijfsovername werkt het 3 x sneller omdat je veelal koopt met een terugverdientijd van 5 jaar. In 5 jaar de aankoopsom terugverdienen en vanaf het 6e jaar de kas jaarlijks vullen. Het water loopt je toch uit de mond, nietwaar? Maar waar haal je zo’n bedrijf uit? Dat probeer ik duidelijk te maken met twee markante personen zodat de strategie in het grijze ondernemersbrein als een ’tatoe’ onuitwisbaar wordt geplant.

 

Eén fictieve persoon, gebruikt in de verhalen van de laat-19de-eeuwse schrijver en arts Sir Arthur Conan Doyle, en één niet fictieve persoon die de wereld bijna in brand had gezet. Sherlock Holmes staat Holmes is vooral bekend vanwege zijn intelligentie en zijn vermogen bij het oplossen van complexe en mysterieuze misdaden belangrijke conclusies te deduceren uit kleine, vaak schijnbaar onbelangrijke, aanwijzingen. Donald Trump was tot begin 2021 de 45e president van Noord Amerika wiens sterkste punt was het in goud verhulde letters promotioneel benutten van zijn achternaam en het voortdurend geblaat op massamedia zoals Fox News en Twitter van aandachttrekkende kretologie waarmee hij 70 mln volgers op Twitter verzamelde. Verdere sterke punten zijn mij overigens niet bekend van hem.

 

Intelligent deduceren is één van de methoden om geschikte bedrijven te vinden voor overname. Selecteer uit verschillende databases gegevens over bedrijven in een bedrijfstak en regio en analyseer deze data in een longlist en een shortlist. Volgens Pareto hou je van de 100 bedrijven (de longlist) 20 interessante over (de shortlist). Geen eenvoudige klus omdat de data uit verschillende bronnen moet worden verzameld. Tijdrovend, maar oh zo zinvol. Vervolgens hebben we een Mexicaanse Muur voor mensen met belangst. Tenslotte moet contact worden gelegd. En ook nog eens door een bekwame persoon. Geen werk om te delegeren aan een blonde secretaresse. De meeste blonde dames die ik ken hebben niet de stem van Barry White, laat staan de kennis van ondernemerschap.

 

De tweede methode is de Trumpiaanse wijze. Roep zo vaak als mogelijk op zoveel mogelijke plekken dat je een bedrijf voor overname zoekt. Een oude zegwijze is ‘Onbekend maakt onbemind’. Let op, dat wil niet zeggen dat ‘bekend allen bemind’ maakt. Maar Trump is ver gekomen met zijn geroep. Zijn tweede presidentstermijn heeft hij op een haar na gelukkig gemist. Maar een score van 50% is hetzelfde als 1:2. Roep tegen twee ondernemers dat je een bedrijf wilt overnemen en één van hen wil met je praten. Nou ja, je ziet wat je met onjuiste deducties kunt doen. Een zoekende ondernemer met de juiste adviseur naast zich heeft veel mogelijkheden om te roepen op de juiste plaatsen. Zelf heb ik met Kasku zeker zo’n 6-tal megafoons ter beschikking zodat ik gerust durf te stellen dat ‘als ik het niet vind, bestaat het niet’.