Masterfranchise Zorgconcept

Fidesta Zorg Zuid

9%

rente

Bewezen
franchise
formule

Pandrecht
op
aandelen

Financiering gezocht: masterfranchise zorgcomplexen

Gekocht wordt het masterfranchise concept tot het ontwikkelen van zorghuizen en begeleiden van zorgfranchisenemers in maximaal 15 kleinschalige zorginstellingen om senioren een leven te bieden in een aangename en beschutte woon- en leefomgeving in een setting waar eenzaamheid wordt voorkomen en naar persoonlijke behoefte zorg wordt verleend.

PROJECT ESSENTIES

VAST RENTEBEDRAG

Passief maandelijks
inkomen

Annuïteit

Maandelijkse
rentebetaling en aflossing

R

ZEKERHEID

100% Pandrecht op aandelen
(incl. franchiseovereenkomst)

Looptijd

60
Maanden

risico

Getoets & geaccepteerd
door crouwdfunder

R

trackrecord

Bewezen
franchiseformule

KORTE PROJECT OMSCHRIJVING

 

Financiering Masterfranchise h.o.d.n. Fidesta Zorg Zuid bv

Ondernemer zoekt financiering voor aankoop van een masterfranchise van een zorgconcept waarmee de komende jaren een 15-tal kleinschalige zorginstellingen worden geëxploiteerd door franchisenemers. 

De ontwikkeling is gebaseerd op een door de zorgorganisatie ontwikkelde franchiseformule bestaande uit een bewezen systeem van dagelijks toe te passen operationele regels en gedragingen om kleinschalige zorginstellingen winstgevend te kunnen exploiteren.

De markt waarin de formule wordt toegepast is het bevolkingssegment aangeduid als 65 plusser die behoefte heeft aan verzorgd en beschermd wonen. Het aantal 65 plussers groeit de komende 20 jaar met 50%. Het deelsegment van 75/80 plussers groeit zelfs 100%.

De ondernemer realiseert als vastgoedontwikkelaar de kleinschalige zorginstellingen en zorgt tevens voor werving en begeleiding van lokale franchisenemers voor de exploitatie. Twee vastgoedontwikkelingen zijn reeds in ontwikkeling. De ondernemer is zeer ruim ervaren als bedrijfs- en vastgoedontwikkelaar.

De franchiseovereenkomst wordt getekend zodra de financiering is verzorgd. Gestreefd wordt om begin maart 2021 af te ronden. De onderhandelingen zijn afgerond. De financiering van de franchise vindt gedeeltelijk (100.000 Euro) plaats via crowdfunding en gedeeltelijk door private investeerders.

De ondernemer zoekt drie private investeerders voor ieder een (annuïtaire) 9% geldlening ten bedrage van 50k met een looptijd van 60 maanden. Zekerheid middels pro rata pandrecht op aandelen masterfranchise-BV. Indien gewenst kan de geldlening ook verstrekt worden aan de persoonlijke holding van de ondernemer.

Kasku Value Creation

De onderneming Kasku creëert waarde voor ondernemers door bedrijfsontwikkeling, vastgoedontwikkeling, kapitaalwerving of zorgt door bedrijfsoverdracht voor een exit in klinkende munt voor de ondernemer. Waarde bouwen en omzetten in klinkende munt is onze missie.

Contact

Stadswegske 83
6131 AG Sittard

Kantoor: +31 (0)46 20 60 000
Mobiel.  : +31 (0)6 50 737 414

E-mail: info@kasku.nl