Kleinschalig zorgcomplex

Montfort (Limburg)

10%

rente

Looptijd
12
maanden

Financiering gezocht: kleinschalig zorgcentrum

Gekocht wordt begin maart 2021 een perceel met opstallen in Montfort (L). Het omvat ca. 1500 m2 grond met opstellen. Na sloop wordt een kleinschalig zorgcentrum gerealiseerd voor 12 wooneenheden en een gezinswoning. De exploitatie wordt voorzien door een zorgfranchisenemer. De herontwikkeling heeft de instemming van de gemeente. Het project is een fase gekomen dat voldoende zekerheid bestaat over het ontwikkelconcept en de realisatie van het project.

PROJECT ESSENTIES

VAST RENTEBEDRAG

Passief maandelijks
inkomen

Looptijd

Maximaal
12 maanden

R

Aflossing

Ineens bij einde
overeenkomst

Zekerheid

2e
Hypotheek

Risico

Getoets & geaccepteerd
door crouwdfunder

R

trackrecord

Ervaren
ontwikkelaars & bouwers

KORTE PROJECT OMSCHRIJVING

 

Financiering ontwikkeling kleinschalig zorgcomplex te Montfort

Vastgoedontwikkelaar koopt begin maart 2021 een perceel met opstallen in Montfort (L). De aankoop is bestemd voor ontwikkeling naar een kleinschalig zorgconcept. Een positief principebesluit is door de gemeente verstrekt. De omgevingsvergunning wordt nu voorbereid en wordt verwacht binnen 12 maanden te zijn verstrekt.

 

Het omvat ca. 1500 m2 grond met opstellen. Na sloop wordt een kleinschalig zorgcentrum gerealiseerd voor 12 wooneenheden en een gezinswoning. De exploitatie wordt voorzien door een zorgfranchisenemer. De herontwikkeling heeft de instemming van de gemeente. Het project is een fase gekomen dat voldoende zekerheid bestaat over het ontwikkelconcept en de realisatie van het project. Voor realisatie benodigen we nog ongeveer 2,5 jaar, waarvan maximaal 1 jaar voor bestemmingswijziging en 1,5 jaar voor bouwrealisatie.

 

De koopovereenkomst is getekend. Een positief principebesluit van de gemeente is verstrekt. De eigendomsoverdracht is gesteld op begin maart. Architect en vooronderzoeken zijn geïnitieerd. 

 

De ondernemer heeft een financieringsbehoefte van 315.000 Euro incl. k.k. voor de koopsom en financiering voor dekking van de voorkosten (architect etc) 95.000 Euro, derhalve totaal 410.000 Euro. Via crowdfunding wordt 235.000 Euro gefinancierd en het restant wordt beoogd te worden aangevuld met informal investors (3 x 60.000 Euro).

 

De private investeerders (3 x 60k) wordt een rentevergoeding aangeboden van 10% met als zekerheid een 2e recht van hypotheek. De looptijd van de lening zal 12 maanden zijn. De exit wordt verkregen na herfinanciering nadat de omgevingsvergunning is verkregen.

 

De taxatie zal eind deze week gereed zijn en zal uitkomen rond de 440.000 Euro. Een tweede recht van hypotheek moet mogelijk kunnen zijn.

 

Een uitgebreid informatiememorandum is beschikbaar.

Neem contact op met: Kasku Corporate Finance b.v.,
Mr. P. Michel J. Horn MBA – michel.horn@kasku.nl – 0031 650 737 414

Kasku Value Creation

De onderneming Kasku creëert waarde voor ondernemers door bedrijfsontwikkeling, vastgoedontwikkeling, kapitaalwerving of zorgt door bedrijfsoverdracht voor een exit in klinkende munt voor de ondernemer. Waarde bouwen en omzetten in klinkende munt is onze missie.

Contact

Stadswegske 83
6131 AG Sittard

Kantoor: +31 (0)46 20 60 000
Mobiel.  : +31 (0)6 50 737 414

E-mail: info@kasku.nl