Wat cashflow betekent weet een MKB-er vanzelf. Wekelijks voelt hij de macht van de geldstroom door kennisneming van zijn bankrekening. Geen geld voorhanden voor betaling van de factuur voor goederen, of erger nog, geen geld meer voor betaling van zijn medewerkers.

Zijn internet bankrekening maakt geen onderscheid tussen ontvangen geld wegens contant betaalde omzet, een betaling door een debiteur, betaling voor een investering of betaling van de vele verschillende soorten kosten. Ook aflossing van een lening of ontvangsten uit een nieuwe lening maakt de flow via de bankrekening niet uit. Geld vloeit erbij of eraf. Waarvoor het ook bestemd is. En dat alles opgeteld bij elkaar is de geldstroom ofwel cashflow.

Eenvoudig niet waar?

In mijn eerdere artikel heb ik een simpele uitleg gegeven maar was het maar zo eenvoudig. Ik heb accountants en boekhouders meegemaakt die geen praktisch hanteerbare liquiditeitsbegroting konden maken. Het is zelfs zo erg dat 95% van alle MKB bedrijven geen rolling forecast liquiditeitsbegroting voor de komende 12 maanden maken.

Niet vreemd dat 50% van de starters het eerste jaar niet doorkomen. Ook niet vreemd dat veel MKB- ers verrast worden dat ze failleren. Een liquiditeitsbegroting is onmisbaar om voldoende ver vooruit de gevaren te kunnen zien en actie te kunnen nemen. Wie rijdt er immers bij verstand met dichte mist 160 km per uur, dat is toch vragen om ongelukken?

Zelf werk ik met een wekelijks geactualiseerd geldstroomoverzicht dat 52 weken beslaat én met een 12 maandelijkse liquiditeitsbegroting. De laatste voor geruststelling van de achterban, de eerste voor mijn eigen gemoedsrust.

Zorg altijd voor een complete financiële begroting. Met enkel een W&V overzichtje op jaarbasis kom je er niet. Werk altijd met 12 maands balans, W&V en vergeet apert niet de liquiditeitsbegroting. Zonder de laatste rij je blind en vermoedelijk tegen een harde muur.