Een effectieve methode om organisch te groeien kan een ondernemer bereiken met de ABC analyse van Curry. Analyseer het bestaande klantenbestand, deel ze op in A, B en C klanten en ga met de bestaande kernactiviteiten aan de slag voor vergroting van de omzet door je kernklanten. Met deze vrijwel risicoloze groeiwijze kunnen aanmerkelijke groeiresultaten worden bereikt voor een onderneming. Autonome groei is voor de zeer voorzichtige ondernemers onder ons die 7 jaar willen uittrekken om hun omzet te verdubbelen en daarmee ook hun netto vermogenswaarde.

Ik wil het nu hebben over de topondernemers. Zij die jaarlijks door strategische overname(s) enkele miljoenen aan hun netto vermogenswaarde toevoegen. Wat overigens eenvoudiger is dan organisch 10% per jaar groeien. Veel ondernemers hebben het toegepast en passen het nog steeds toe. De toppers onder hen zijn o.a. Wim van der Leegte oprichter van VDL, Abel Slippens oprichter van Sligro of Jan Aalberts oprichter van Aalberts Industries. Stuk voor stuk unieke ondernemers. Hun groeiwijze was kralenrijgen. Was, ja, inmiddels hebben ze allen na een halve eeuw hun bedrijf in handen gegeven van een nieuwe generatie die zij in hun methode jarenlang hebben getraind. Hun strategie was groeien door overnemen van concurrenten, bij voorkeur wanneer de gekochte onderneming ietjes in de problemen zit, economisch, financieel of familiaal, en de koopprijs dus niet te hoog is.

Of ze zich een bepaalde korte terugverdientijd als target stelden is mij niet bekend. Zelf zou ik hooguit 2 of 3 jaar terugverdientijd hanteren zonder synergie effecten mee te rekenen. Een eenvoudig rekenvoorbeeld toont de snelle waardegroei. Stel dat je 5 mln omzet kunt kopen met een ebitda van slechts 5% tegen factor 4, dus 1.000.000 euro waarvan 500.000 euro rentedragende schulden ( dus een aandelenwaarde van 500k). Een gemiddelde prijs in NL, geen koopje. Maar, de nieuwe onderneming gaat onderdeel uitmaken van een operationeel succesvol aangestuurde groep waardoor de ebitda in 2 jaar verbeterd naar een in de branche gangbare 10% en de overige groepsondernemingen de omzet van de overgenomen onderneming doen groeien met 20% naar 6 mln euro. De overname realiseert op eenvoudige wijze een onderneming met een jaarlijkse ebitda van 600k (ipv 250k voor overname) wat bij een zelfde waarderingsfactor van 4 een bedrijfswaarde oplevert van 2,4 mln tegenover 1 mln vóór de overname. Niet slecht toch om vrijwel ‘overnight’ 1,4 mln netto vermogen aan je spaarpot toe te voegen? En dat doe je repeterend 3 tot 4x per jaar, 40 tot 50 jaar achter elkaar en elk jaar met grotere omzetobjecten. Ongeloofwaardig? Pluis dan maar eens de prestaties uit van Wim, Jan en Abel.

Wat is eenvoudiger dan een bedrijf met vergelijkbare of aanvullende activiteiten toevoegen aan je eigen bedrijf? Men waarschuwt vaak voor overnames en dan vooral de integratie van culturen na de overname. Dat laatste is zonder meer waar. Twee bedrijven samenvoegen tot één enkele met één enkele cultuur is niet mogelijk. Maar laat ze dan apart en integreer ze niet.

Mijn ervaringen met overnames zijn goed maar ook slecht. Vanuit oogpunt van rendement is mijn meest positieve ervaring het overnemen van winkels uit een faillissement met een klinkende naam maar onder leiding van waardeloos management. Een extreem snelle terugverdientijd van de investering en langjarig positieve cashflow is het gevolg van zo’n overname. Een methode die Roland Kahn toepast voor groei van zijn uitgebreid imperium van 500 winkels en enkele formules zoals Coolcat, American Today. Hij is 63 jr en heeft toch al zo’n 500 winkeltjes zeer goedkoop uit faillissmenten bijelkaar geschraapt, …… en voor zichzelf zo’n 250 mlj Euro vermogen. Niet gek toch voor kralenrijgen?

Het lijkt erop dat MKB-ers deze groeivorm mijden, of misschien denken ze er gewoonweg ‘dat durf ik niet’ of ‘ik ben Wim niet’. Mijns inziens volstrekt onterecht. Iedereen kan het. Het kunstje moet iemand je gewoon voordoen. En de financiering dan? Simpel, maar daarover een volgende keer.

Connect met mij op LinkedIn om iedere dinsdag mijn blogs te zien verschijnen op jouw tijdlijn!

Voor koop van je eigen onderneming zonder eigen geld, verkoop van je onderneming, bedrijfswaardering, waardecreatie en kapitaalwerving kun je altijd contact met me nemen.

Vraag een gratis boek aan over waardering en over kopen en verkopen van een onderneming.