Dat kan altijd gebeuren. In de fase van een startup, zeker het eerste jaar van bestaan, is het inkomen onvoldoende, vaak zelfs ver onder de armoedegrens. 50% van alle beginnende ondernemingen overleven dan ook niet het eerste levensjaar. Het sterftecijfer van startende ondernemingen is vermoedelijk gelijk aan de kindersterfte in de Middeleeuwen. Zelf vind ik het dan ook onverantwoord dat om reden van concurrentieverhoging vakdiploma’s en ondernemingsdiploma’s door de overheid zijn afgeschaft. Veel startend ondernemers weten zelfs vaak niet de meest eenvoudige bedrijfseconomische calculaties te maken. Weten vaak niet eens dat ze omzetbelasting moeten afdragen na het eerste kwartaal.
Maar goed, ik liet me even gaan. Ook in een latere fase van de levenscyclus kan ondernemersinkomen onder druk staan en komen te staan. Ondernemingen staan bloot aan interne zwakten en externe bedreigingen die van invloed zijn op de omzet of winst en de ondernemer noodzaakt zijn kosten te verlagen, zelfs in eigen vlees te snijden of over te gaan op amputatie. Neem de gevolgen van een echtscheiding, het uitbreken van een crisis of het arbeidsongeschikt worden van een dure medewerkers. Niet zelden spreek ik ondernemers waar een belangrijke klant onverwacht is weggevallen. Dat dit onverwacht gebeurt is al een teken aan de wand voor de kwaliteit van het management. Je zult altijd risico scenario’s gereed hebben liggen.
Bij MKB-ers kan dit funest zijn omdat 9 van de 10 niet werken met begrotingen, laat staan met liquiditeitsbegrotingen. Ze voorzien daardoor de gevolgen niet en raken eerst in paniek wanneer de lege kasbodem is bereikt. Tijd voor correctie is er niet omdat men het probleem te laat ziet. De bank weigert de kredietfaciliteiten te verruimen, is gewaarschuwd en gaat zelfs proberen hun potentiële schade te beperken. Een averechtse reactie. De ondernemer raakt volledig gedesillusioneerd in zijn bank. Hij begrijpt niet dat zijn eigen nalaten de oorzaak is.
Maar ook door de wol geverfde ondernemers met miljoenen omzet kunnen in de problemen komen. Soms door eigen karakterfouten, zoals narcisme, vluchtgedrag, struisvogelgedrag of welke andere persoonlijkheidsfoutje dan ook. Hoogleraar Kets de Vries heeft er genoeg over gepubliceerd. In elk geval wordt niet alert gereageerd om reden van de persoonlijkheid van de ondernemer. Ook een oorzaak van buiten kan een bedreiging zijn.  Denk aan een sterke negatieve wijziging van inkoopcondities. Snijden in eigen inkomen is dan noodzaak voor behoud van althans een deel van het inkomen. En wie durft of kan dat?
En dan? Tja, lukt herstel van voldoende winstgevendheid niet meer dan zal een andere bron van inkomen moeten worden gezocht. Is je cashflow (netto winst + afschrijving) minder dan 5% van je geinvesteerd vermogen, verkoop je onderneming. Je doet er 20 jaar over om een investering terug te verdienen. Zoek wat anders.
Vaak ook wordt tijdelijk geput uit kasreserves en spaargelden. Maar waak ervoor dat je realistisch blijft met het verbranden van geld (putten uit kas en spaargelden). Heeft de onderneming geen gezond leven in het verschied, stop er dan mee, koop met het spaargeld een andere onderneming en begin opnieuw. Je koopt in elk geval nieuw inkomen. Durf de werkelijkheid te zien en handel ernaar. Neem tijdig afscheid van iets wat niet meer succesvol is en bouw aan iets nieuws. Alles is verkoopbaar tegen de juiste prijs.
Hulp nodig bij aan- of verkoop, bel mij!