image001In een eerdere blog had ik het over (organische) groei met behulp van de analyse van je beste klanten (de ABC analyse van James Curry). Met deze vrijwel risicoloze groeiwijze kunnen aanmerkelijke groeiresultaten worden bereikt voor een onderneming.

Maar groeien en dus waarde creëren is ook eenvoudig mogelijk door het overnemen van een onderneming. Dat gaat aanzienlijk eenvoudiger dan organische groei. Vrijwel ‘overnight’ 100% groeien. Veel ondernemers hebben het toegepast en passen het nog steeds toe. Denk o.a. aan Wim van der Leegte van VDL, Abel Slipens van Sligro of Jan Aalbers van Aalbers Industries. Hun groeiwijze is kralenrijgen. En ………. daar hoef je niet beursgenoteerd voor te zijn. Ook MKB-ers kunnen de techniek toepassen. Groeien door overname van concurrenten, bij voorkeur wanneer de gekochte onderneming in problemen zit en de koopprijs dus niet hoog is, levert goudgeld op. Dat levert ongekende waarde.

Wat is eenvoudiger dan een bedrijf met vergelijkbare of aanvullende activiteiten toevoegen aan je eigen bedrijf? Men waarschuwt vaak voor overnames en dan vooral de integratie van culturen na de overname. Dat laatste is zonder meer waard. Twee bedrijven samenvoegen tot één enkele met één enkele cultuur is niet mogelijk. Neem de overname van Chrysler door Mercedes. Zelf heb ik ooit zo’n cultuurschok van dichtbij meegemaakt. Doe het niet of laat ze apart en integreer niet.

Mijn ervaringen met overnames zijn goed maar ook slecht. Vanuit oogpunt van rendement is mijn meest positieve ervaring het overnemen van winkels uit een faillissement. Een extreem snelle terugverdientijd van de investering en langjarig positieve cashflow. Denk ook aan Roland Kahn die momenteel zo’n 45 winkeltjes van V&D uit faillissement wil overnemen en aan zijn uitgebreid imperium van 500 winkels en enkele formules zoals Coolcat, American Today, wil toevoegen. Hij is 63 jr en heeft toch al zo’n 500 winkeltjes zeer goedkoop uit faillissementen bij elkaar geschraapt, …… en voor zichzelf zo’n 250 mlj Euro vermogen. Niet gek toch voor kralen rijgen? Wel ben ik benieuwd hoe hij gaat handelen wanneer het eens tegenvalt.

Het lijkt erop dat MKB-ers deze groeivorm mijden, of misschien denken ze er gewoonweg dat durf ik niet. Mijns inziens volstrekt onterecht wanneer u uw doelwit goed bepaald. Ik kan u voorrekenen dat het loont. Dubbel en dwars.