Kapitaal werven in de vorm van eigen vermogen is van alle tijden. Ontdekkingsreizigers verkochten hun ideeën en plannen voor verre tochten aan Portugese, Spaanse, Engelse en Franse koningen. Rendementen van hun tochten werden tegen financiering van de reiskosten toegezegd in de vorm van geplunderd zilver, goud, slaven en specerijen. Financiering van VOC reizen vonden plaats per reis door rijke kooplieden met kapitaalstorting in naamloze vennootschappen. Koningen en vorsten financierden hun oorlogen met rentedragende leningen van vermogende Italiaanse of Joodse kooplieden. Uit deze vroege kooplieden/financiers ontstonden de eerste bankiers. Lees maar eens op Wikipedia hoe de rijke familie De Medici aan zijn kapitaal kwam.

Nog steeds bestaat een wereld van kapitaalkrachtige, veelal (ex-)ondernemers, die tegen een aantrekkelijk rendement bereid zijn hun kapitaal ter beschikking te stellen voor financiering van ondernemingen of projecten van allerlei aard. Projecten die te risicovol worden gevonden of onvoldoende zekerheden bieden voor traditionele geldleningen verstrekt door huidige banken.

Meestal begrijpen ze de bedrijfsactiviteit en kennen daardoor de SWOT van het verdienmodel. Uiteraard willen ze rendement op hun verstrekt kapitaal. Tussen 8 en 12% vind ik aanvaardbaar, al dan niet met zekerheid (een borgstelling of hypotheek op je woning). Feitelijk nemen ze 1/3 tot de helft van het ROE. Duur, maar zonder hun risicobereidheid kun je je project niet realiseren. Een eenvoudige keuze dus.

Het zijn slimme mannen die weten dat ze makkelijk 10% kunnen maken, m.a.w hun vermogen elke 7 jaar stressloos verdubbelen met arbeid door anderen. Dit beperkt groepje informal investors weet de weg te vinden naar deze rendementsrijke projecten.

Ze zijn zelden verenigd, soms in de vorm van een klein clubje optredend, maar meestal enkel individueel. Ze vinden is arbeidsintensief en tijdrovend. Ze staan nergens als investeerder publiek te boek. Je moet ze zoeken als een Sherlock Holmes. Vaak werken ze op vertrouwen, op buikgevoel ofwel eigen ervaring of vertrouwen in de aanbrenger.

In alle soorten en maten vind je ze. Betrouwbaar, eerlijk en gedegen. Deskundige ondernemers met een respectabele staat van dienst. Bijna vrienden. Maar ook soms onbetrouwbare piraten, machtswellustelingen en allesverslindende ratten. Blazers, bluffers en gokkers. Mensenkennis en referentie is een noodzakelijk vereiste. Haal de verkeerde in huis en je wordt met huid en haar verslonden.

Heb je er een gevonden die de toets der menselijkheid heeft doorstaan, dan komt onvermijdelijk de vraag ‘hoe treedt hij toe?’. Krijgt hij zeggenschap of verstrekt hij een lening of een combinatie? Gaat hij meesturen of blijft hij op de achtergrond? Hoe vaak moet je rapporteren? Per kwartaal of dagelijks? Slurpt hij veel tijd of zie je hem nooit? Hoeveel rendement wil hij op zijn inbreng? Is 7% voldoende of wil hij 12% of zelfs nog meer?

Kortom: als je er al een vindt, let op: lees eerst wat boeken van Kets de Vries, oud hoogleraar psychologie op Insead. ‘Worstelen met de Demon’ geeft je een aardig beeld van psychopatische ondernemers die je zo maar als financier in huis zou kunnen krijgen.

Link met mij om iedere dinsdag mijn blog te zien verschijnen op jouw tijdlijn. Vind je deze teaser leuk, prikkelend of zet hij aan tot denken, deel hem dan. Heb je een aanvullende wijsheid, geef me je commentaar.

Op zoek naar kapitaal, koop van een onderneming zonder eigen geld, verkoop van je onderneming tegen de beste prijs, een bedrijfswaardering, waardecreatie en kapitaalwerving kun je altijd contact met mij opnemen.

Vraag een gratis boek aan over waardering en over kopen en verkopen van een onderneming.