Verkikkerd als ik ben op Amerikaanse ‘brainteasers’, las ik over het managen van een onderneming door een entrepreneur (ondernemer) en een operator (vakspecialist). Ondanks mijn 57 jaar en ruim 30 jaar ervaring met ondernemingen vond ik de stelling dat de taken van een ondernemer in volgorde zijn verankerd in de resultatenrekening, een heuse eyeopener.

‘’ Eyeopener

De vakspecialist, aldus de schrijver, is een kei in zijn vak met veel aanzien. Hij is de hele dag ongekend druk met zijn vak en brandjes blussen die zijn medewerkers hem op zijn bord leggen. Hij begint vroeg in de morgen na een nauwelijks relaxte nachtrust vol gepieker. Moe maar voldaan door de verplaatste berg werk repeteren de dagen met het uitvoeren van vakwerk. Tijd voor het broodnodige diepzinnig nadenken, al dan niet op de golfbaan, bij tijd en wijle is hem niet gegeven. De onderneming bezit hem. Hij leeft voor zijn vak. Zolang dit een bewuste keuze is en een gewenste levensinvulling, leeft de vakspecialist zijn gewenst leven.

De ondernemer, in tegenstelling tot de vakspecialist, kent niet alleen zijn vak maar is zich ook bewust van het enige doel van zijn onderneming. De onderneming is zijn bezit, hij kan zich binnen de geldende normen en waarden een doel stellen dat hij wenst. De ondernemingswinst, althans na aftrek van het Staatsdeel, is zijn eigendom.

‘’ No sales, no business

De ondernemer is gericht op de taken in volgorde van de resultatenrekening. Verkoop en inkoop staan niet voor niets bovenaan, zij zijn dé voorwaarden van voortbestaan van zijn bezit. No sales, No business. Leveren zijn verkoopinspanningen meer werk op dan hij zelf aankan, dan zal hij moeten zorgen voor bekwame medewerkers die hij voorziet van gedegen werkinstructies opdat zijn tijd voor brandjes blussen wordt beperkt tot het minimum. Hij moet immers ook nog golfen, nietwaar?

‘’ Het laatste cijfer

De resultatenrekening heeft maar een enkel doel, nl. het berekenen van het laatste getal, de netto winst. Een positief hoog getal stemt iedereen in de omgeving van de ondernemer tevreden, hoe hoger, hoe beter. Hoe hoger de winst, hoe vermogender de ondernemer, hoe meer respect hij maatschappelijk ontmoet. De echte ondernemer zoekt voortdurend naar verbeteringen van zijn winst, dat is zijn taak.