In vrijheid wordt ieder mens een beest. Waar geen regels zijn kan geen orde en vertrouwen bestaan. Stoplichten vallen uit en er ontstaat twijfel, onzekerheid en wantrouwen. Oorlog breekt uit en mensen worden beesten. Een vliegtuig stort neer in de Andes en de mens wordt uit levensbehoud een kannibaal.

Regels zijn helaas nodig. Controle erop is nodig. Eigenlijk heeft iedereen recht op controle opdat men niet vervalt tot onmenselijk of asociaal gedrag. Dat is niet ander in een onderneming. Ik sprak een ondernemer die zijn medewerkers veel vrijheid toekent. Hij stelde ‘ik ben geen politieagent, dan had ik vroeger een andere opleiding gevolgd’. Hij verwacht van zijn medewerkers dat ze met de gegeven vrijheid kunnen omgaan. Die luxe bleek niet iedereen te kunnen verdragen. Hij was er achtergekomen dat een van zijn installatiemonteurs regelmatig om 14.00 uur al thuis was, maar dit verdoezelde.

Deze ondernemer voelde zich zwaar genomen. Teleurgesteld. Zijn keuze, zo stelde hij, is politieagent worden en doorgroeien of een ander keuze maken. De eerste weg beviel hem niet. Dat beperkte zijn eigen vrijheid, zo vond hij. Niet zijn aard en ambitie. ‘Ook wanneer ik afwezig ben moet ik niet voortdurend in mijn hoofd hebben dat ik moet controleren zodat mijn onderneming voldoende productief blijft om winst voor continuïteitsbehoud te maken’. Dat soort misbruikers kannibaliseren het rendement en zo’n gedrag door meerderen brengt de hele onderneming in gevaar. Ik weiger zo te moeten werken.’ En zo kreeg ik niet de opdracht voor doorontwikkeling van het bedrijf, maar een verkoopopdracht van het bedrijf. Ik zoek nu een politieagent of cipier die de onderneming in een volgende groeifase wil brengen.

Moraal: omring je met de juiste mensen en je geniet van ondernemerschap. Doe het tegengestelde en je lijdt van je ondernemerschap.

Link met mij om iedere dinsdag mijn blog te zien verschijnen op jouw tijdlijn. Vind je deze teaser leuk, prikkelend of zet hij aan tot denken, deel hem dan. Heb je een aanvullende wijsheid, geef me je commentaar.

Op zoek naar kapitaal, koop van een onderneming zonder eigen geld, verkoop van je onderneming tegen de beste prijs, een bedrijfswaardering, waardecreatie en kapitaalwerving kun je altijd contact met mij opnemen.

Vraag een gratis boek aan over waardering en over kopen en verkopen van een onderneming