Ik ben geen darter, ik hou niet van bier. Ik ben een bedrijfsontwikkelaar en kapitaalwerver. Zoals een projectontwikkelaar vastgoed projecten ontwikkeld, zo ontwikkel ik bedrijven en zoek ik bijbehorend kapitaal. Een bullseye is voor mij een bedrijf dat alle drie de waardestuwers bezit van een waardevol bedrijf. Je hebt maar drie factoren nodig om in de roos te schieten. Een hoge bruto marge, een hoge groei en een laag kapitaalbeslag. De heilige graal van ondernemerschap. De heilige drie eenheid.

Welk soort bedrijven dat zijn? Uitzendburo’s, detacheringsbureaus, software bedrijven, bedrijven met een patenteerbaar product, internetbedrijven, in elk geval geen bedrijven met veel behoefte aan werkkapitaal zoals retailers, groothandelaren waar veel debiteuren en voorraad werkzaam is.

Stel je voor je hebt een uitzendbureau en je verhuurt ‘human research’. Sinds het einde van de VOC-tijden staan mensen niet meer op de balans van je onderneming. Je mag je niet meer eigenaar noemen van mensen sinds invoering van ons wetboek door Napoleon. Dat was onder de Romeinen nog anders, hebben ze mij in mijn jeugd op de rechtenfaculteit geleerd.

Je mag mensen alleen nog gedurende enige tijd bezitten en in redelijke mate gebruiken (arbeidsovereenkomst) of verhuren. Huurkoop mag evenmin. Verhuren noemen we dan uitzenden of detacheren. Mensen staan dus niet op de balans van je onderneming. Je kunt ze niet als activa in pand geven aan de bank als zekerheidstelling voor een lening. Maar in ondernemingen als uitzendbureau’s en detacheringsbedrijven leveren mensen wel massaal free cashflow op. En daar is ook de bank verzot op.

Bij bovengenoemde bedrijven heb je geen geïnvesteerd kapitaal dat je moet financieren. Een hoge bruto marge. En groei? Zoveel als er mensen geplaatst kunnen worden. De ratio Cashflow/Invested Capital gaat door het dak. Ik zit weer verkeerde branche, verdraaid.

Link met mij om iedere dinsdag mijn blog te zien verschijnen op jouw tijdlijn. Meer teasers en pinholes vind je overigens op mijn blog.

Kapitaal beschikbaar voor hoog rendement? Kijk op www.kasku.nl/projecten of bel me op 0650737414.
Op zoek naar kapitaal of een leuk bedrijf om te ontwikkelen? Neem contact met me op.