‘Ik wens je veel personeel toe’, een uitspraak die afkomstig zou zijn uit de Joodse gemeenschap waarmee je veel zorgen, stress en ellende werd, en wordt, toegewenst. Is dat zo? Ik kom nog vaak ondernemers tegen die adepten zijn van deze spreuk. Ze doen dan ook bij voorkeur alles zelf. Deze ondernemers hoor je uitspraken doen als ‘Ik doe het veel beter zelf’ en ‘voor ik het een medewerker iets heb uitgelegd heb ik het al zelf gedaan’, ‘je hebt er alleen maar ellende mee’.

Dit soort ondernemers hou ik altijd in het oog. Ze zijn uitzonderlijk operationeel ervaren uitvoerders, weten elk detail, hebben een onderneming in bezit waarvoor gedurende jarenlange marktbewerking een trouw klantenbestand is opgebouwd met een passend productportfolio voor hun klant en een uitmuntend bekendstaande merknaam. De ondernemer heeft het klaargespeeld gedurende lange tijd in zijn gezinsinkomen te voorzien. Hun onderneming heeft een stevig aantal waardevol sterke punten. Zou ik de SWOT maken dan staan veel punten in het kwadrant Sterk.

Ik hou ze in het oog omdat hun onderneming, en daarmee hun cashflow, onder hun leiding ten eerste NIET groeit en ten tweede een hoge kans bestaat dat ze eerder dan gemiddeld met een burn-out eindigen, een hartkwaal krijgen of een andere stress gerelateerde ziekte die hun noodzaakt te verkopen. Vaak met een zeer hoge discount gedwongen omdat niemand in de onderneming aanwezig is die de taken ongestoord kan voortzetten zodat de kasstroom een kans maakt ongestoord door te kabbelen. ‘Onder eikenbomen groeit niets’ is dan mijn spreuk. De eikenboom onttrekt zoveel water aan zijn omgeving dat nauwelijks ander groen kan groeien.

Ik hou deze ondernemer in het oog om op het juiste moment in onderhandeling te treden voor een overname. Het zwakste punt van de onderneming, namelijk hijzelf, heeft zich op natuurlijke wijze opgelost. Kopers zijn zeer moeilijk te vinden omdat de kennis niet kan worden overgedragen zodat na enkele maanden vruchteloos zoeken van ellende de vraagprijs sterk wordt verlaagd. Een terugverdientijd van 2 jaar komt in het vizier. Fantastisch!

Je koopt, uitzonderlijk goedkoop, een bekende naam, een klantenbestand, een productportfolio met inkoopkanalen, huisvesting, een marketingsysteem, een bankrelatie etc. Kortom je koopt een trackrecord. Maar niet enkel een trackrecord, je koopt ook groeikansen nu de grootste zwakte, nl. de eikenboom-manager, uit de onderneming is. Krijg je deze zaak in handen, al dan niet met een vakbekwame partner, dan ben je spekkoper. Immers je kunt eindelijk personeel aannemen waardoor je kunt doorgroeien.

De redenering is zeer simpel. Hoe meer personeel, hoe meer je leveraged. Een rekensommetje ter verduidelijking. De meer omzet door aanname van een medewerker wordt 200.000 euro met een bruto marge van 50% zonder meerkosten behoudens zijn loonkosten. Je houdt per medewerkers dan een NETTO winst over tussen 50.000 en 75.000 euro. Hoe beter je medewerker, hou minder je overhoudt maar hoe meer omzet je bereikt. Slimmer en beter is gewoon meer omzet. En wiens beloning is deze groei? Juist, voor de eigenaar van de onderneming.

Klopt dit niet? Twijfel je? Ik zie graag je reactie op dit LinkedIn artikel.

Overigens heb ik 50 personeelsleden in dienst. En vreemd genoeg is dat het enige waar ik nauwelijks van wakker ligt. Natuurlijk worden ze ziek, natuurlijk zijn het mensen met nukken en eigenaardigheden. Maar ze zijn mijn waardevolste en onderdeel van de sterkste punten in de SWOT-analyse van mijn onderneming. Ze staan niet als activa op de boekhoudkundige balans gewaardeerd. Als bedrijfswaardeerder hou ik er wel bedrijfseconomisch bij de waardebepaling rekening mee. Slecht kwalitatief personeel of zwak management of dominant leiderschap is in mijn ogen een zeer sterk verhogende risico factor. Vandaar dat veel MKB ondernemingen bij mij een zeer hoge WACC (zie Wikipedia) toegekend krijgen en daardoor een lage waarde van de onderneming.

Geloof je het niet? Bel me maar, kunnen we even babbelen.

Connect met mij op LinkedIn om iedere dinsdag mijn blogs te zien verschijnen op jouw tijdlijn!

Voor koop van je eigen onderneming zonder eigen geld, verkoop van je onderneming, bedrijfswaardering, waardecreatie en kapitaalwerving kun je altijd contact met me nemen.

Vraag een gratis boek aan over waardering en over kopen en verkopen van een onderneming.