Ik kom ze regelmatig tegen. Uitmuntende vakspecialisten die uurtjes factureren om in leven te blijven. Ze verdienen vaak een te laag uurloon voor hun kennis en kunde. Meestal is hun makke het gebrek aan marketingkennis en het opzetten van een Lead Generation systeem waarmee een constante flow van orders kan worden bereikt. Ze lijden dan ook vaak letterlijk een zorgenvol bestaan omdat slecht de helft van het aantal beschikbare facturabele uren daadwerkelijk gefactureerd kunnen worden. Als ze dit al in continuïteit halen.

Deze uitmuntende zzp-ers, meesters in hun vak, wijs ik er altijd op dat ze met een complementaire partner een onderneming kunnen overnemen. Ik maak hem bekend met het bestaan van de term MBI, een acroniem voor ‘management buy in’. 99 van de 100 kennen de term en de werking niet.

Het werkt eenvoudig. Overdenk je wat je vakspecialisme is en waar je dit kunt en wilt botvieren. Met passie en vaardigheden in flow dagelijks wilt uitvoeren. Zoek of zo’n onderneming al bestaat. Welke zou je zelf graag willen bezitten. Snuffel om je heen, benchmark. Het moet al enige omvang hebben. Niet teveel, maar 0,5 mln euro netto omzet met vaste klanten vind ik al aardig om te beginnen. Dat geeft al enig stabiliteit.Tenslotte koop je het mede vanuit de gedachte dat je een stabiel inkomen hebt. Je zaken partner (of jij zelf), begiftigd in sales, zal de klantenwerving moeten verzorgen. Je kunt niet alles zelf. Heb je de onderneming gevonden, financier het zo nodig met informele investeerders, crowdfunding of met een banklening. Is de onderneming niet optimaal winstgevend, dan heb je een aantrekkelijke koopprijs. Laten we aannemen dat je een onderneming met 50k winst koopt voor 300k.

Zorg vervolgens voor groei gedurende 10 jaar. Een verdubbeling elke 5 jaar is zeker mogelijk. Van 0,5 mln groei je naar 1 mln euro. Zorg dat je een cashflow maakt van 15% en je kunt je onderneming al verkopen voor 2 mln euro.

Beter toch dan het risico van uurtjes factureren? Overigens is het mijn taak de onderneming voor je te vinden, de aankoop te structureren, te zorgen voor financiering en je te begeleiden naar de eindwaarde. Wil je praten met mbi-ers die je zijn voorgegaan? Dat kan.