Hosselen
Enkele weken terug las ik een mijn niet eerder bekende term afkomstig uit Suriname. Een schrijfster had het over een hossel inkomen en hossel arbeiders. Even later las ik in een artikel in een avondkrant de term slash workers, gebruikt in Amerika. Met beide termen beoogde men uit te drukken de wijze waarop ongeschoolde arbeiders met meerdere baantjes hun gezinsinkomen proberen bij elkaar te schrapen. Baantjes hosselen blijkt in Suriname veel voor te komen. In Amerika spreekt met voor dezelfde vorm van inkomensverkrijging over job 1/job 2/job 3, spreek uit: job 1 slash job 2 slash job 3. Het lijkt erop dat ongeschoolden in de onderkant van de markt niet meer bij één enkele werknemer voldoende kunnen verdienen om de gezinskosten te kunnen dekken.

Nu werd ik vorige week nog enigszins smalend door een bankier benaderd toen ik de term ‘stapelfinanciering’ in de mond nam om een overname te financieren. Ik was me er niet van bewust dat deze term niet gangbaar was voor financiering bij MKB ondernemingen maar enkel bij grote, bij voorkeur beursgenoteerde, ondernemingen.

Net geen cash
Hoe je het ook wil noemen, stapel, hossel of slash, feit is dat je in een financiële wereld waarin doorgeslagen bloeddorstige financiële waakhonden de normen stellen, als MKB nauwelijks nog financiering voor je bedrijfje kunt krijgen. Tot 250.000 euro, zo werd mij verteld, zijn banken zonder meer bereid te financieren. Maar… alleen wanneer je volledige gesecuritiseerde zekerheid kunt verstrekken. Saillant detail: het hoeft nog net geen cash te zijn. Geweldig toch? Je krijgt financiering wanneer je al kapitaal hebt, maar even niet beschikbaar in geld.

Sjaggeren
Dan rest dus niets anders meer dan te gaan hosselen, schrapen, sjaggeren, stapelen, bedelen of hoe je ook wil noemen. Krijg je de overname dan nog wel gefinancierd? Het zal je zeker niet lukken wanneer je te duur hebt gekocht. Teveel lucht of goodwill in de prijs nekt je. Financiers brengen dit al op je eigen vermogen in mindering. Weg solvabiliteit 25%. Lucht kopen is duur kopen.

Sellersfinance
Wat resteert? Allereerst een sellersfinance ofwel een deel van de koopsom laten financieren door de verkoper. Wil hij niet? Vraag je dan of aan waarom hij niet wil? Verbergt hij iets? Wat heb je niet gezien? Zoek als een detective naar zwakke en bedreigende punten in de onderneming. Ergens zal een stinkend bruine cashburner liggen. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij geen vertrouwen in jouw vaardigheden heeft. Dat hij denkt dat je na overname de zaak snel verbrandt. Dat je onvoldoende bekwaam bent als ondernemer. Daar kom je snel achter. Je zult ook bij de andere financiers dan niet doorkomen. Bluffers en onkundigen worden snel herkend door financiers.

Crowd en Kings
Vervolgens zal een beroep moeten worden gedaan op Crowdfunders en hun koningen, de informal investors. De belangrijkste financiers in de nieuwe wereld. Over deze bijzondere slashers de volgende keer meer.

Link met mij om iedere dinsdag mijn blog te zien verschijnen op jouw tijdlijn. Vind je deze teaser leuk, prikkelend of zet hij aan tot denken, deel hem dan. Heb je een aanvullende wijsheid, geef me je commentaar.

Voor koop van je eigen onderneming zonder eigen geld, verkoop van je onderneming, bedrijfswaardering, waardecreatie en kapitaalwerving kun je altijd contact met me nemen.

Vraag een gratis boek aan over waardering en over kopen en verkopen van een onderneming.