Project Heerbaan

Overbruggingsfinanciering – 12% rente – 12 mnd - zekerheid

Project Heerbaan 2020-04-14T18:05:36+00:00

Project Description

KORTE PROJECT OMSCHRIJVING

Bouw duurzame prefab staalframe woningbouw
Een project-BV van Convert Buildings Holding bv transformeert in Zuid Limburg een kantoorgebouw naar 22 zorgappartementen. Financiering bouwprojecten vindt plaats met private investeerders de verschillende fasen en met verschillende financieringsbehoeften per fase. Financiers worden een rendement van 12% geboden. Verschillende bedragen zijn mogelijk met verschillende looptijden. De financieringsbehoefte aan privaat kapitaal is 500.000 Euro opdeelbaar in verschillende bedragen. Uitgebreid informatiememorandum beschikbaar. Wijze van zekerheid is divers en onderling af te stemmen. De planvorming is gereed evenals bouwtekeningen. Bouwdepot via bankfinanciering in aanvraag. Bouw start zodra financiering bouwdepot is verkregen. Uitgebreid memorandum beschikbaar.

Neem contact op met: Kasku Corporate Finance b.v.,
Mr. P. Michel J. Horn MBA – michel.horn@kasku.nl – 0031 650 737 414

Download profiel
Essentials Investeringsmemorandum

PROJECT ESSENTIES

  • Rentebedrag van 12% op jaarbasis (1% per maand).
  • Verschillende bedragen als geldlening mogelijk.
  • Zekerheid: in onderling overleg.
  • Exit bij verkoop danwel herfinanciering (bij verhuur).
  • Flexibel, doch maximaal 12 maanden.
  • Uitgebreid trackrecord.
  • Uitgebreid informatiememorandum.