Vastgoed Holding CBH

12% rente – 12 maanden

Project Holding Werkkapitaal 2020-04-14T18:05:13+00:00

Project Description

KORTE PROJECT OMSCHRIJVING

Financieringsbehoefte werkkapitaal – 12% rente – 12 maanden
De holding van een projectontwikkelaar, in haar structuur werkend met project-BV’s, heeft per moment van schrijven zeven projecten in uitvoering met een totale netto winst potentie van meer dan 2,5 mln. Euro. Van de 7 projecten zijn twee herbestemmingen naar senioren zorgwoningen, een binnenstedelijke transformatie van fabriek naar woningbouw, een kleinschalig centrum appartementencomplex en drie nieuwbouwwoningen.

Elke project-BV kent zijn eigen financiering waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van private investeerders, en indien mogelijk in combinatie met banken of crowdfunders. Elke project-BV is 100% eigendom van de holding. Alle onderhanden projecten zijn uitgebreid beschreven in informatiememorandums.

De holding heeft geen activa behoudens de winst/dividendrechten uit haar deelnemingen, is recentelijk juridisch gestructureerd en kent als juridische entiteit nog geen bewezen historie. Wel is een ruime trackrecord aanwezig van gerealiseerde ‘box 3’-projecten.

Financieringsbehoefte
De holding heeft de komende 12 maanden, derhalve gedurende de looptijd van de uit te voeren projecten, behoefte aan een beperkte werkkapitaalfinanciering. Projectontwikkeling kenmerkt zich door een voortdurende liquiditeitsbehoefte in de voorloop- en uitvoeringsfase van een project met een piek van liquiditeit bij realisatie en verkoop van een project. CBH is op een punt in haar groei gekomen dat niet meer uitsluitend uit eigen middelen het werkkapitaal gefinancierd kan worden. Banken financieren in huidige tijd geen project ontwikkelingsbedrijven.

Gezocht wordt naar een of meerdere private investeerders die gezamenlijk een deel van de werkkapitaalbehoefte gedurende 12 maanden financieren tot een maximum van gezamenlijk 150.000 Euro. Verschillende bedragen zijn mogelijk vanaf 25.000 Euro. De financiers worden in onderling overleg zekerheden gegeven middels pandrecht op de projectwinsten. De exit vindt plaats bij realisatie van de lopende projecten over ca. 12 maanden. De rentevergoeding bedraagt 12%.

Voor meer informatie ga naar https://kasku.nl/portfolio, klik op het projecten en vervolgens op ‘Investeringsmemorandum’ of contacteer Mr P. Michel J. Horn, Financieel Directeur Convert Buildings Holding bv, 0650 737 414, Michel.horn@planet.nl

Eerste verkenning
Complete notitie

PROJECT ESSENTIES

  • Vast rentebedrag van 12% op jaarbasis (1% per maand).
  • Verschillende bedragen als geldlening mogelijk.
  • Zekerheid in onderling overleg te bepalen.
  • Exit bij realisatie project(en).
  • Looptijd maximaal 12 maanden.

  • Uitgebreid trackrecord.